Начало » Табла Енциклопедия » Правила за игра на табла

Правила за игра на табла

Класическата табла е известна по цял свят. Всяка страна има своята уникална история с играта, както и специфични правила, по които играе, но тук са обяснени стандартните правила за игра на табла.

Какво е нужно за игра на Табла

За игра на табла са нужни:

 • Дъска разделена на 4 полета от по 6 двуцветни позиции.
 • 15 черни и 15 бели пула.
 • Два стандартни зара (от 1 до 6).

Как се реди Табла

Условно, всяка позиция на дъската може да бъде номерирана от 1 до 24. Съответно за белия играч подредбата на таблата е както следва:

 • 2 пула на 24 позиция
 • 5 пула на 13 позиция
 • 3 пула на 8 позиция
 • 5 пула на 6 позиция

Разположението на чиповете на черния играч е огледално.
Начална подредба на табла

Кой започва

Преди началото на първата игра всеки играч мята по 1 зар. Този, който метне по-голямото число започва пръв.

Ако се играе до повече от 1 победа, победителя от предходната игра започва пръв в следващата.

Местене на пуловете

Пуловете могат да бъдат местени единствено в една посока. При стандартна игра на табла белите се местят от позиция 24 към позиция 1 (обратно на часовниковата стрелка), а черните от позиция 1 към позиция 24 (по часовниковата стрелка).
Местене на пулове

Стойността на заровете, които играч метне, отразяват позициите, с които той може да мести пуловете си. При местене, важат следните правила:

 • Пул може да бъде преместен само на отворена позиция. Една позиция е отворена, когато върху нея няма 2 или повече пула на противника.
 • Стойностите на двата зара отговарят на 2 отделни движения. Ако играч метне 6 и 3, той може да премести 2 пула с 6 и 3 позиции или да премести 1 пул с 9 позиции (само, ако междинните точки 6 или 3 са отворени).
 • Чифтовете се играят 2 пъти. При мятане на 5 и 5, играчът трябва да изиграе четири петици.
 • Ако играчът има 1 или повече извадени пулове (пулове на бара), той трябва първо да ги върне обратно на дъската преди да може да мести другите пулове.
 • Играчът е задължен да изиграе всички възможни движения на зара. Ако само 1 от двата зара може да бъде изигран, той трябва изиграе зара с по-голяма стойност.

Възможности за местене в таблата

Удряне на противников пул

Удряне на противник става, когато играчът премести своя пул върху ‘гол’ противников пул. Пулът е ‘гол’, когато е единствен на позиция. В примера по-долу черните пулове на позиция 2 и 4 са голи. Белите пулове на 6 и 8 позиция могат да ги ударят.
Удряне на противников пул на табла

Вкарване на ударен пул

Когато един пул бъде ударен, той се изкарва от игралната дъска и се слага на бара (лентата между полетата). Играчът с ударен пул трябва да го върне в игра преди да може да мести останалите си пулове. За целта трябва да метне зар, който да съответства на свободно поле в противниковия дом. В примера, играчът с черните пулове трябва да вкара ударения си пул в някое от полетата от 1 до 6. При метнат зар 6 и 3 само позиция 3 е свободна и играчът е задължен да вкара пула си на нея. Ако няма свободни позиции отговарящи на заровете, играчът губи реда си.
Връщане на пул обратно на дъската на табла

Премахване на собствени пулове

Когато играчът събере 15-те пула в собствения си дом, той може да започне да ги изважда. Пуловете могат да се изваждат в следните случаи:

 • Играчът може да извади пул от позиция, съответстваща на хвърления зар.
 • Ако няма пул в съответната позиция, пул от по-горна позиция трябва да бъде преместен. Ако играчът няма пулове на по-горна позиция, той може да извади пул от най-горната налична позиция.
 • Ако има алтернатива, играчът никога не е задължен да извади пул.
 • След като веднъж пулът е изваден, то той не може да бъде върнат отново в игра.

Победа на Табла

Печели играчът, който пръв успее да изкара всичките си пулове от дъската. При стандартна победа, победителят печели 1 точка.

Ако противникът не е успял да изкара нито един пул от играта, то победителят записва победа ‘марс’ и записва 2 точки.