Играчи на линия
Играй
Начало » Правила

Tabla.BG Официални Правила на Табла

Правилата на Табла

Таблата е настолна игра предназначена за двама човека. Дъската за игра е разделена на 24 издължени черно-бели триъгълника, наречени позиции. Те са разположени в 4 различни квадрантa – собствено поле, или дом, на всеки играч (бял дом и черен дом) и две външни полета. Всеки участник започва играта с 15 пула.

Начало на играта

В началото на играта, двата играча мятат по един зар, за да определят кой започва пръв. Играчът, който метне по-голям зар печели правото да мята първи. Ако двата зара са равни, играчите мятат отново докато не бъде определен победител.

Цел на играта

Всички пулове трябва да бъдат преместени до собственото поле (дома) и след това да бъдат извадени от дъската, като същевременно трябва да се пречи на противника да направи същото. Играчът, който пръв успее да извади от игра всичките си пулове печели мача.

Движение на пуловете

Всеки ход започва с мятането на чифт зарове, които определят с колко позиции играча може да мести пуловете си. Пуловете могат да се местят само в една посока (към собственото поле). Пулове се местят, спазвайки следните правила:

  • Пуловете могат да се местят само върху свободни позиции. Позиция се счита за свободна, ако върху нея няма два или повече пула на противника.
  • Всеки зар отговаря на отделно движение. Например, ако играч метне 3 и 6, той може да мести даден пул с 3 позиции на свободно поле и после с още 6 (или първо с 6 и после с 3 позиции), местейки го общо с 9 позиции. Ако движението с 3 или 6 позиции не е върху свободно поле, не можете да преместите този пул.
  • Ако играч метне чифт (например 4 и 4), стойността на зара се удвоява. Тоест, той може да мести четири или по-малко пула с по 4 позиции.
  • Играчът е задължен да изиграе всичките си движения, ако това е възможно. В случай, че няма валидни опции за движение на пуловете си, играчът губи реда си и на ход е неговият противник. Ако играчът може да изиграе само едно от числата на заровете, които е метнал, той е задължен да изиграе по-голямата стойност.

Удряне и Влизане

Когато играч има само един пул на дадена позиция, то този пул е ‘гол’. Ако противников пул се премести върху голия пул, то той бива ‘заловен’ (или ударен) и се вади извън дъската и се слага на бара. Ако играч има пулове на бара, то той трябва първо да ги вкара обратно на дъската, преди да може да продължи да мести останалите си пулове.

За да вкара пулa си обратно на дъската, играчът трябва да метне число, което отговаря на свободна позиция в противниковия дом. Ако не успее да влезе обратно на дъската, играчът губи реда си. Ако играчът има 2 или повече пула извън дъската, но не може да вкара всички в един ход, той трябва да вкара тези, които може и да изчака следващият си ред, за да вкара останалите.

Играчът може да продължи местенето на пуловете си по дъската едва тогава, когато е вкарал обратно всичките си извадени пулове от бара.

Вадене на пулове

След като играчът събере всичките си 15 пула в дома си, той може да започне да ги изважда. Пул се вади тогава, когато числото на метнатия зар съответства на полето, на което се намира пулът. Например ако се падне 5, то тогава може да махнете пул от 5та позиция (втората от ляво на дясно във вашето поле).

Ако играчът няма нито един пул на полето съответстващо на зара, то той трябва да направи друго валидно движение с пуловете си, с едно изключение: ако стойността на зара е по-голяма от най-високата позиция на пул в собственото поле, играчът вади този пул.

Пример: всички останали пулове на играча са на позиции 1, 2 и 3 в неговото поле, а той мята 4 и 6. В тази ситуация играчът вади два пула от най-високата си позиция (3 в случая).

Играч може да вади пулове от дъската, само ако всичките му пулове се намират в домашното му поле. Ако някой от пуловете бъде ударен, той трябва първо да го върне обратно на дъската и да го докара обратно до дома си, преди да може да продължи да вади пулове от дъската. Първият играч, който извади всичките си пулове от дъската е победител.

Точкуване

При стандартен мач, победата на табла носи 1 точка, ако загубилия играч е изкарал поне един пул от дъската. В случай, че загубилия играч не е изкарал нито един пул от дъската, победителя постига ‘Марс’ и записва 2 точки, вместо 1.